ప్రస్తుతం UAE కి వెళ్లిన/వెళ్లబోతున్న వారికి కావాల్సిన పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్( PCC) అప్లికేషన్

NEWS

ప్రస్తుతం UAE కి వెళ్లిన/వెళ్లబోతున్న వారికి కావాల్సిన పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్( PCC) కోసం కింద జతపరచిన అప్లికేషన్ లో పూర్తి వివరాలు సరిగా నింపాలని దానితో పాటు జతపరచవలసిన డాక్యుమెంట్స్
1) కంపెనీ కి చెందిన ఇంటర్వ్యూ లెటర్/ ఆఫర్ లెటర్/ అగ్రిమెంట్ లెటర్/ అపాయింట్ మెంట్ లెటర్ , కంపెనీ కి సంబంధించిన ఇతర పత్రాలు.
2) పాస్ పోర్ట్ జిరాక్స్.
3) ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్.
అన్ని జతపరచి జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో పని వేళలో సంప్రదించ గలరు.
విజిట్ విస్సా లకు, టూరిస్ట్ వీసా లకు PCC ఇవ్వడం లేదని. ఎందుకంటే విజిట్ వీసా పై వెళ్లి అక్కడ మోసపోకుండా ఉండేలా కంపెనీ లెటర్ తప్పనిసరి చేస్తూ PCC మంజూరు చేస్తున్నట్లు సిరిసిల్ల జిల్లా పోలీసులు తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *